Frågor & svar

Vilken sorts fasad är bäst?
Alla olika typer av fasader har sina olika för- och nackdelar och dessutom spelar de omgivande miljön in. Ibland är det helt enkelt så att en träfasad är det enda som egentligen passar sig på grund av sitt utseende. Träfasader har också en lång livstid om man underhåller det bra, målar om och byter ut dåliga brädor då och då; teoretiskt sätt kan en träfasad på det viset hålla i över hundra år.

En tegelfasad å sin sida håller mycket länge och kräver minimalt med underhåll, möjligen lite nytt murbruk då och då. Tegel har dock nackdelen att det inte går att måla om så lätt – det har den färg det har.

Slutligen så putsfasad. En putsfasad behöver putsas om far 35 – 60 år vilket kostar en hel del, men förutom det krävs inte mycket i form av underhåll. Till skillnad från tegelfasader så går det också att måla om putsfasader om man vill ha en annan färg på huset.

 

Gäller rotavdraget vid renovering/byte av fasad?
Ja, rotavdraget gäller vid renovering av fasader och sänker arbetskostnaden med 50 % upp till maximalt 50 000 kronor. Observera dock att maxgränsen på 50 000 kronor gäller för ett år och innefattar alla rotavdragsgilla arbeten. Rotavdraget kommer dessutom att sänkas till 30 % från och med 1 januari 2016.

 

Hur mycket kostar en ny fasad?
För en ny fasad i trä så får man räkna med en kostnad på runt 1 700 kronor per kvadratmeter, med viss variation nedåt eller uppåt. För en fasad i tegel så ligger kostnaden på runt 2 500 kronor per kvadratmeter, med en viss variation liksom för träfasader. Putsning av en fasad kostar ungefär lika mycket som tegel, det vill säga, runt 2 500 kronor.