Vad kostar en ny fasad?

Det finns flera olika sorters fasader som hus kan ha – trä, tegel, betong – även om trä är det vanligaste. Skälen till att byta fasad är flera. Självklart då för att den är lite väl sliten, men också för att man vill bättra på isoleringen. Det är för övrigt någonting som vi rekommenderar. Om du ändå ska byta fasad, passa på att skaffa bra isolering också, om du inte redan har det. Bra isolering kommer ju att löna sig i längden tack vare att kostnaderna för uppvärmning blir lägre. Sedan är det så att man kanske inte behöver byta ut fasaden, utan det räcker med att renovera den. Det är ett alternativ som noggrant bör övervägas, då det kommer att bli betydligt billigare.

 

Fasad av trä
Att byta ut den gamla fasaden och ersätta den med ny, kostar inte så mycket som man kanske skulle kunna tro, även om det givetvis inte är billigt. Priset skiljer sig åt beroende på var i landet man bor (kostnadsnivån för att anlita hantverkare är högre i storstadsområdena) samt beroende på valet av träslag. Furu är exempelvis lite dyrare än gran. Priset för en ny träfasad (nya paneler) ligger på cirka 1 700 kronor per kvadratmeter. Om du vill räkna ut ytan på fasaden ska du: ta bredden gånger höjden på varje husvägg och lägg ihop dem. Kostnaden för den nya fasaden inkluderar både arbets- och materialkostnader.

 

Fasad av tegel
Fasader av tegel kostar mer än fasader av trä, räkna med en kostnad på runt 2 500 kronor per kvadratmeter fasad. Fördelen med tegel är dock att det inte kräver så mycket underhåll. Kostnadsskillnaden mellan tegel och trä blir därför inte riktigt lika stor i realiteten. Liksom för träfasad inkluderar priset här både arbets- och materialkostnader, och sättet att räkna ut det totala antalet kvadratmeter är det samma.

 

Fasad av betong/putsfasad
Kostnaden för puts av en betongfasad (egentligen en putsfasad, men begreppen används lite slarvigt ibland) ligger på ungefär samma nivå som priset för att skaffa sig en fasad av tegel. Priset brukar oftast landa på över 2 000 kronor per kvadratmeter, och då är både kostnader för material och arbete inräknat.