Vad kostar en ny fasad?

Det finns flera olika sorters fasader som hus kan ha – trä, tegel, betong – även om trä är det vanligaste. Skälen till att byta fasad är flera. Självklart då för att den är lite väl sliten, men också för att man vill bättra på isoleringen. Det är för övrigt någonting som vi rekommenderar. Om du ändå ska byta fasad, passa på att skaffa bra isolering också, om du inte redan har det. Bra isolering kommer ju att löna sig i längden tack vare att kostnaderna för uppvärmning blir lägre. Sedan är det så att man kanske inte behöver byta ut fasaden, utan det räcker med att renovera den. Det är ett alternativ som noggrant bör övervägas, då det kommer att bli betydligt billigare.

 

Fasad av trä
Att byta ut den gamla fasaden och ersätta den med ny, och samtidigt måla den (vilket är en bra idé) kostar inte så mycket som man kanske skulle kunna tro, även om det givetvis inte är billigt. Priset skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, där kostnadsnivån för att anlita hantverkare är högre i storstadsområdena. Priset för en ny träfasad (nya paneler), inklusive målning, ligger på mellan 3 – 400 kronor per kvadratmeter. Samtidigt så finns det också en ”grundkostnad” som är oberoende av storleken på huset som ligger mellan 5 – 10 000 kronor. Att räkna ut ytan på fasaden är sedan inte så svårt: ta bredden gånger höjden på varje husvägg och lägg ihop dem. Kostnaden för den nya fasaden inkluderar både arbets- och materialkostnader.

 

Fasad av tegel
Fasader av tegel kostar en del mer än fasader av trä av olika anledningar, runt 550 – 750 kronor per kvadratmeter fasad får man räkna med, alltså ungefär det dubbla jämfört med trä (dock, underhållet för träfasader kostar mer än för tegel, så skillnaden blir inte riktigt lika stor i realiteten. Liksom för träfasad inkluderar priset här både arbets- och materialkostnader, och sättet att räkna ut det totala antalet kvadratmeter är det samma.

 

Fasad av betong/putsfasad
Kostnaden för puts av en betongfasad (egentligen en putsfasad, men begreppen används lite slarvigt ibland) ligger på ungefär samma nivå som priset för att skaffa sig en fasad av tegel, men lite lägre. Priset per kvadratmeter ligger på runt 500 – 650 kronor per kvadratmeter, och då är både kostnader för material och arbete inräknat.