Vad kostar ett nytt tak?

takläggningAtt skaffa ett nytt tak till sitt hus är dyrt, men kommer förr eller senare att vara nödvändigt. När det gäller tak så ska man definitivt betala det som krävs för att få ett så bra tak som möjligt. Men det behöver inte betyda att man betalar mer än nödvändigt – dyrare behöver inte alltid betyda bättre. Priset på ett nytt tak beror i huvudsak på hur pass stort taket är, vilket material det nya taket ska ha och hur mycket arbete som krävs med underlagstaket och taksponten. Skillnaden i kostnad mellan ett mindre hus med papptak och en stor villa med tegelpannor är helt enkelt enorm.

 

Materialkostnad
Moderna tak tillverkas med en mängd olika material där tegel, betong, papp, shingel och plåt är de vanligaste. Skillnaden i pris är stor. Papptak kan man få för under 400 kronor per kvadratmeter, medan tegel kan kosta 1 200 kronor per kvadratmeter eller mer. Som husägare är man dock inte helt fri att välja. Papp fungerar inte för alla sorters tak, liksom inte heller tegel gör det. Men oftast finns det i alla fall mer än ett alternativ att välja mellan, med skillnader i pris som följd.

Tegel är dyrast, med ett pris som vanligen ligger mellan 1 000 och 1 800 kronor. Tegel har dock den fördelen att det varar länge. Den teoretiska livslängden är inte decennier, utan sekel. Tegelpannor kan dock gå sönder relativt lätt, om man går på dem för att utföra olika takarbeten; men då är det bara att byta ut trasiga pannor mot nya. Användande av tegel kräver viss lutning på taket.

Betong liknar tegel i och med att det rör sig om pannor. Betong är dock något billigare än tegel, med ett pris som ligger på 900 till 1 600 kronor per kvadratmeter. Betong har inte lika lång livslängd som tegel, men kommer ändå att hålla 25-30 år. Betongpannor går heller inte sönder lika lätt som tegelpannor. I praktiken har de båda en likvärdig livslängd; 25-40 år. Även betongpannor kräver viss lutning på taket.

Shingel är självhäftande plattor som man klistrar fast på taket. Det faktum att det är enkelt att lägga själv innebär i sig en kostnadsbesparing. Kostnaden för Takshingel ligger vanligen mellan 100 och 200 kronor per kvadratmeter. Livslängden på shingel är lite drygt 20 år innan den behöver bytas.

Papp är den billigaste formen av tak och har den fördelen att det kan läggas även på platta tak. Det finns ett antal olika varianter att välja mellan, där priset i allmänhet ligger på 350 till 500 kronor per kvadratmeter. Papptak kräver en del underhåll, men med korrekt underhåll har det en livslängd på uppemot 20 – 25 år.

Plåt finns idag i en mängd olika utföranden, där priset kan variera stort; från 600 kronor per kvadratmeter för enklare modeller upp till närmare 1 500 kronor för tegelimiterande plåtpannor. Ett plåttak ska utan större problem klara sig i 25 år utan underhåll.

 

Arbetskostnad
Den eviga frågan vid takläggning är huruvida man ska göra arbetet själv eller anlita takläggare. När det gäller shingel så är det en taktyp som är tänkt att vara så enkel som möjligt att lägga, och där krävs sällan att man anlitar en takläggare. Även papptak är hyfsat enkelt att lägga, men kräver lite mer. Vad gäller plåttak så skiljer det sig mycket mellan de olika varianterna; vissa kräver i princip en utbildad plåtslagare för att läggas korrekt. Tegel och betongpannor är lite svårare att lägga, delvis för att det är ett mycket tungt arbete. Men även för att det till viss del är riskabelt.

Timpenningen för att anlita en takläggare i Stockholm kan sägas ligga runt 550 kronor, med ungefär 100 kronor variation uppåt och nedåt. Hur lång tid det kommer att ta är också svårt att uppskatta – i bästa fall 2 kvadratmeter per timme, i sämsta fall en halv. Här är det helt enkelt så att man får kontakta en takläggningsfirma och så får de göra en bedömning och lämna en offert (eller snarare, flera takläggningsfirmor så att man kan jämföra olika erbjudanden).